مقررات خرید

  1. محصولات خریداری شده یک سال گارانتی به همراه خود دارند.
  2. در صورت هرگونه نقص و مشکل فنی کالا تا یک هفته قابل تعویض و یا وجه آن بدون هیچ کاستی عودت داده خواهد شد.