تجهیزات عکـــاسی و فیلمبرداری

انواع لوازم تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری شامل (کیت نور ثابت، کیت فلاش عکاسی، کیت نور پروژکتور،رینگ لایت، پایه فون، فون عکاسی، پایه نور و...)