خیمه معمولی

خیمه معمولی در سایز های مختلف عرضه می گردد و روی بسته آنها پک نورپردازی موجود نمی باشد و رنگ آن سفید می باشد.

برای استفاده از خیمه معمولی میتوان از نور محیط و یا نورهای جانبی استفاده کرد.

دسته‌بندی خیمه معمولی