خیمه - چادر عکاسی

خیمه یا همان چادر عکاسی معمولا برای تصویربرداری صنعتی از کالاهای کوچکتر تا نهایت ابعاد 50 تا 60 سانتی متر آسان ترین راه برای عکاسی و قابل حمل و نقل که در بین تمامی فروشندگان بسیار طرفدار دارد.

فروشگاه تصویر کالا 3 تا 4 عدد فون روی این محصول به شما میدهد.