بریل زنجیری

بریل زنجیری برای جا به جایی، نگهداری یا باز و بسته کردن رول فون عکاسی کاربرد دارد. این نوع بریل دارای تعدادی زنجیر است که روی هر محور آن یک پرده عکاسی قرار می گیرد. شایان ذکر است قیمت بریل زنجیری به تعداد محور یا همان زنجیرهای آن بستگی دارد. شما می توانید بریل زنجیری را به صورت سقفی و قابل نصب روی پایه نور استفاده کنید. اما با توجه به حفظ سلامت محصول و طبق نظر کارشناسان فنی بهتر است از قرار دادن بریل زنجیری در مدل های سه محوره و چهار محوره روی پایه نور خودداری کنید. زیرا ممکن است سه پایه نور عکاسی قادر به تحمل وزن بریل نباشد.

دسته‌بندی بریل زنجیری