بریل زنجیری

بریل زنجیری برای جا به جایی، نگهداری یا باز و بسته کردن رول فون عکاسی کاربرد دارد که تعدادی زنجیر روی هر محور آن یک پرده عکاسی قرار می گیرد. معمولا قیمت بریل زنجیری به تعداد محور یا همان زنجیرهای آن بستگی دارد. شما می توانید بریل زنجیری را به صورت سقفی و قابل نصب روی پایه نور استفاده کنید. اما با توجه به حفظ سلامت محصول و طبق نظر کارشناسان فنی بهتر است از قرار دادن بریل زنجیری در مدل های سه محوره و چهار محوره روی پایه نور خودداری کنید. زیرا ممکن است سه پایه نور عکاسی قادر به تحمل وزن بریل نباشد.

نصب بریل زنجیری

برای نصب بریل زنجیری روی دیوار ابتدا ورقه های فلزی را به فاصله مناسب ( به ابعاد فون عکاسی بستگی دارد) از یکدیگر پیچ کنید. سپس هولدر بریل زنجیری را از یک طرف وارد لوله بریل کنید، با باز کردن پیچ سر هولدر فون، دهانه آن باز شده و داخل لوله بریل را در بر می گیرد و با بسته شدن آن، دهانه روی لوله چفت می شود. در مرحله بعد نگهدارنده بریل زنجیری را به صورت افقی و مسطح به ورقه فلزی بریل متصل و سپس زنجیر ها را روی چرخ دنده نگهدارنده بریل قرار دهید و انتهای آن وزنه بریل آویزان کرده و ببندید. در نهایت نیز اقدام به نصب فون عکاسی روی دستگاه فون زنجیری نمایید.