پایه فون عکاسی

پایه فون عکاسی یکی از لوازم آتلیه ضروری است که کاربرد آن در نگهداری پرده عکاسی است. این وسیله در اندازه های مختلف تولید می شود. در واقع قیمت پایه فون عکاسی به ارتفاع، وزن قابل تحمل و جنس آن بستگی دارد.