پایه فون عکاسی

پایه فون عکاسی یا همان نگهدارنده پرده عکاسی در مدل های مختلف و سایز های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.