تجهیزات حرکتی

کاربرد تجهیزات حرکتی

تجهیزات حرکتی بیشتر برای تصویر برداری در حین حرکت (پیاده - ماشین و...) می باشد که لزوما برای جلوگیری و کنترل لرزش استفاده می شود و آن را می توان به چند دسته تقسیم کرد.

  • اسلایدر

  • کرین

  • استابلایزر

  • گیمبال