متباکس

متباکس نوعی نگهدارنده دوربین است که لرزش و تکان های ناشی از حرکت را خنثی می کند این وسیله توسط دو دستگیره نگهدارنده در زیر و یک پد، برای قرار گرفتن روی شانه استفاده می شود که هنگام حرکت و فیلمبرداری از وارد شدن شوک به دوربین جلوگیری می کند.

متباکس انواع مختلف دارد، برخی شامل ویژگی هایی ماننده دریچه فیلتر برای لنز، فالو فوکوس، محل قرار گیری مانیتور، میکروفون، نور و... می باشد. بیشتر متباکس ها دارای شیدر هستند که برخورد مستقیم نور آفتاب از بین میبرد.

دسته‌بندی متباکس