پرده نمایش برقی

پرده نمایش برقی جزء لوازم جانبی پروژکتور به حساب می آید و برای بیشتر استفاده این محصول برای ارائه با کیفیت تصاویر می باشد.