اسلایدر

اسلایدر وسیله ای است برای حرکت دادن دوربین به کنار یا بصورت نیم دایره یا آرک که حفظ تعادل را برقرار مینماید.

دسته‌بندی اسلایدر