عایق صوتی - Soundproof

عایق صوتی بهترین راهکار کاهش و گاهی حذف صداهایی است که زندگی شهرنشینی برای ما به وجود آورده است. یکی از انواع عایق صوتی که به عنوان پنل عایق صوتی به فروش می رسند، فوم شانه تخم مرغی است. همانطور که می دانید واحد عایق صوتی دانسیته است که نسبت کیلوگرم بر متر مکعب بیانگر این واحد است. شایان ذکر است فوم شانه تخم مرغی موجود در فروشگاه اینترنتی تصویرکالا در دانسیته های 12، 17 و 30 موجود هستند که هر یک از این عایق ها ضخامت های متفاوتی دارند.